Fiolen min – nr 3/2017

Stämledaren • På gång • Smedaspelande i Coccola • Smedarna har format sin musik i 40 år • Fin stämning på stämman i Karleby • Några återblickar • Stor uppslutning på liten spelmansstämma • Samspel på många strängar • In memoriam • Nya skivor • Händelsekalender…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Blev du utan Fiolen min nr 3/2017?

En stor del av våra medlemmar i Västnyland verkar ha blivit utan Fiolen min nr 3/2017. Tidningarna har nog gått ut från posten, så det är i utdelningen det ser ut att ha gått fel. Tidningen borde ha blivit utdelad i början på vecka 36 (i början på september).

Om du blev utan tidning, mejla kansliet@spelmansforbundet.fi så skickar vi en ny tidning. Vi kommer också att skicka några extra tidningar till Bjarne Lundsten, Anders Holmberg och Linnea Holmberg, så av dem kan man också be att få ett nummer.

Mediekort

Nästa nummer av Fiolen min (nr 4/2017) kommer ut i månadsskiftet november/december.

Deadline för material är söndagen den 22 oktober 2017.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida 270 €
  • Halvsida 130 €
  • 1/4 sida 100 €
  • 1/8 sida 70 €
  • Småannons (75 x 27 mm) 45 €
  • Miniannons (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi