Folkmusikläger för barn och unga 1-3.8.2018

30.04.2018 kl. 19:51

Tid: 1-3.8.2018 (onsdag - fredag)

Plats: Mikaelskolan, Hangövägen 2061, 10600  EKENÄS

Lärare: Thomas von Wachenfeldt från Hälsingland, Sverige

Målgrupp: Barn och ungdomar som spelat sitt instrument i några år och VILL spela tillsammans med andra.

Lägeravgift: 100 euro för Spelmansförbundets medlemmar, 120 euro för övriga. I avgiften ingår kost och logi (massinkvartering), undervisning samt deltagaravgift till Spelmansstämman i Ekenäs 3-5.8.2018.

Anmälningar senast 10 juni till kansliet@spelmansforbundet.fi

Arrangör: Finlands svenska spelmansförbund r.f.

Pia-Stina Sarin