Polskekurs på Loftet i Vasa 26-27.4.2014

Kurs med Patrik Andersson och Stefan KuniLäs mera »

Förbundsdag och Vinterstämma 2014

Förbunsdagen och Vinterstämman hålls den 29-30 mars 2014 i Ekenäs med Västnyländska spelmän som lokala arrangörer. Sista anmälningsdagen är den 20 februari 2014.Läs mera »

Dragspelskurs i Mariehamn den 26 april 2014

En inspirationskurs för dragspelare hålls på Medis i Mariehamn den 26 april kl. 10.30-17.30 med Glen Qvarnström som inspiratör och lärareLäs mera »

Redaktör för Fiolen min

Siv Ekström och Axel Kronholm sköter för tillfället tillsammans redaktörsarbetet för Fiolen min.Läs mera »

Finlands svenska spelmansförbund

Finlands svenska spelmansförbund är en organisation för befrämjande av finlandssvensk folkmusik och finlandssvenska folkmusiktraditioner. Förbundet skapar kontakt mellan spelmän och spelmanslag i Finlands svenskbygder. Adresser till spelmans-lagen finns på länk härintill.
 
Spelmansförbundets spelmansstämma ordnas varje sommar. Stämman ambulerar mellan olika orter i Svenskfinland, och sommaren 2014 ordnas stämman i Korsholm. Lokala arrangörer är Korsholmsgillet. Folkmusikfestivalen i Kaustby, är också i övrigt ett viktigt evenemang där Spelmansförbundet årligen deltar och där ett brett utbud av finlandssvensk folkmusik syns och hörs på olika scener. Tidskriften "Fiolen Min" utkommer 4 gånger per år med artiklar, recensioner och aktuell information.

Kurser för barn, ungdomar och vuxna ordnas runtom i Svenskfinland. Information om kommade kurser finns i Händelsekalendern.  Kurserna är öppna för alla intresserade.

Du är hjärtligt välkommen till alla händelser du hittar på våra sidor fastän du kanske inte spelar själv och annars bara är intresserad av spelmansmusik. Tag modigt kontakt med oss och kom med !