Folklandia 9-10.1.2015

Folklandiakryssningen närmar sig... Alla platser är bokade, men hör dig för om eventuella avbokningar.Läs mera »

Redaktör för Fiolen min

Siv Ekström och Axel Kronholm sköter för tillfället tillsammans redaktörsarbetet för Fiolen min.Läs mera »

Finlands svenska spelmansförbund

Finlands svenska spelmansförbund är en organisation för befrämjande av finlandssvensk folkmusik och finlandssvenska folkmusiktraditioner. Förbundet skapar kontakt mellan spelmän och spelmanslag i Finlands svenskbygder. Adresser till spelmanslagen finns på länk härintill.
 
Spelmansförbundets spelmansstämma ordnas varje sommar. Stämman ambulerar mellan olika orter i Svenskfinland, och sommaren 2014 ordnades stämman i Korsholm.  Folkmusikfestivalen i Kaustby, är också i övrigt ett viktigt evenemang där Spelmansförbundet årligen deltar och där ett brett utbud av finlandssvensk folkmusik syns och hörs på olika scener. Tidskriften "Fiolen Min" utkommer 4 gånger per år med artiklar, recensioner och aktuell information.

Kurser för barn, ungdomar och vuxna ordnas runtom i Svenskfinland. Information om kommade kurser finns i Händelsekalendern.  Kurserna är öppna för alla intresserade.

Du är hjärtligt välkommen till alla händelser du hittar på våra sidor fastän du kanske inte spelar själv och annars bara är intresserad av spelmansmusik. Tag modigt kontakt med oss och kom med !