Fiolen min – nr 1/2020

Stämledaren • På gång • SamStämt 2020 • Folklandia 2020 • Intervju med Anders Backman • Irländskt i Nykarleby • Etnogalan 2020 • Folkmusikdagarna i Vasa 2019 • Folkmusiksällskapet blickar framåt • Esbo Spelmanslag firar 45 år • In Memoriam • Nya skivor • Händelsekalender…

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress.

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

Mediekort

Fiolen min nr 2/2020 slås ihop med nr 3/2020 eftersom det inte finns så mycket att rapportera eller meddela om då vårens och sommarens evenemang blivit inställda.

Dubbelnumret utkommer i slutet av juli. Deadline för material är den 30 juni 2020.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida 270 €
  • Halvsida 130 €
  • 1/4 sida 100 €
  • 1/8 sida 70 €
  • Småannons (75 x 27 mm) 45 €
  • Miniannons (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi