Allspelslåtar på YouTube

Låtarna i våra allspelslåthäften Allspelslåtar (2000) och Allspelslåtar 2 (2018) kommer att läggas upp på YouTube under de närmaste åren. Länkar till videorna finns här. 

Nedan en lista över låtarna enligt låttyp. De hittills publicerade låtarnas namn har länkar och är understreckade.

Till höger kan man leta fram låtarna enligt häfte.

Marscher

Brudmarsch från Eckerö  –  Allspelslåtar 2, sida 6
Brudmarsch från Hitis   –  Allspelslåtar, sida 10 
Brudmarsch från Karlebynejden   –  Allspelslåtar, sida 7 
Brudmarsch från Pedersöre   –  Allspelslåtar, sida 9 
Bröllopsmarsch från Kökar   –  Allspelslåtar, sida 8 
Grötmarsch (Solf-Sundom )  –  Allspelslåtar, sida 11 
Hitis bröllopsmarsch  –  Allspelslåtar 2, sida 7
Lappfjärds brudmarsch  –  Allspelslåtar 2, sida 8
Åboländsk brudmarsch  (Nagu, Nötö) –  Allspelslåtar, sida 6 

Menuetter

Annandagsmenuett (Tjöck) –  Allspelslåtar 2, sida 9
Eklunds Majsus menuetten  (Oravais) –  Allspelslåtar, sida 12 
En friare har jag haft  (Jeppo) –  Allspelslåtar, sida 13 
Menuett från Täcktom (Bromarv) –  Allspelslåtar 2, sida 10
Minett från Helsinge  –  Allspelslåtar 2, sida 11
Prästkragen (minett, Kimito) –  Allspelslåtar 2, sida 12

Polskor

Brännvinspolska (Oravais/allmän i Österbotten) –  Allspelslåtar 2, sida 13
Gammal polska från Tusby –  Allspelslåtar 2, sida 14
Gröitstampin (Replot) –  Allspelslåtar 2, sida 15
Polska efter Viktor Hinds (Tjöck) –  Allspelslåtar 2, sida 16
Polska från Hitis  –  Allspelslåtar, sida 16 
Polska från Lappfjärd  –  Allspelslåtar, sida 17 
Polska från Pedersöre  –  Allspelslåtar, sida 18 
Polska från Tenala  –  Allspelslåtar, sida 14 
Rundpolska från Eckerö  –  Allspelslåtar 2, sida 18
Skålpolska  (Jeppo) –  Allspelslåtar, sida 15 
Tvåtaktspolska från Helsinge  –  Allspelslåtar 2, sida 17

Valser

Brudens första vals (Övermark) –  Allspelslåtar 2, sida 19
Fuxas valsen (Kronoby) –  Allspelslåtar 2, sida 20
Grannas Jeppas valsin (Oravais) –  Allspelslåtar, sida 22 
Gratulationsvalsen (Tjöck) –  Allspelslåtar, sida 28 
Kibak Ellas vals  (Jeppo) –  Allspelslåtar, sida 27 
Korpovalsen  –  Allspelslåtar, sida 23 
Klang-Julles vals (Mariehamn) –  Allspelslåtar, sida 21 
Kökar brudvals   –  Allspelslåtar, sida 26 
Massbvvalsen (Sibbo) –  Allspelslåtar 2, sida 21
Oskar Ingves vals (Rangsby) –  Allspelslåtar 2, sida 22–23
Perus valsen  (Lappfjärd) –  Allspelslåtar, sida 19 
Pfahlers vals (Tenala) –  Allspelslåtar 2, sida 24
Rehns valsen  (Bromarv) –  Allspelslåtar, sida 20 
Tallas Kalles vals (Borgå) –  Allspelslåtar 2, sida 25
Vals efter Hans "Thors Hans" (Övermark) –  Allspelslåtar 2, sida 27
Vals efter "Penik Josip” (Tjöck) –  Allspelslåtar 2, sida 28
Vals från Kumlinge  –  Allspelslåtar 2, sida 26
Vals från Kvevlax  –  Allspelslåtar 2, sida 29
Vals från Petalax  –  Allspelslåtar, sida 25 
Vals från Pyttis  –  Allspelslåtar, sida 24 
Visslanvalsen (Tenala) –  Allspelslåtar 2, sida 30
Ängen var grön, vals från Jeppo  –  Allspelslåtar 2, sida 31

Schottisar

"Gamla Strömmarns" schottis (Korpo) –  Allspelslåtar 2, sida 54
Gammal schottis från Tjöck  –  Allspelslåtar, sida 35 
Haddnäs-lsidors schottis (Lemland) –  Allspelslåtar 2, sida 55
"Hejsan grabbar”  (allmän) –  Allspelslåtar, sida 5 
Isakssons schottis  (Hitis) –  Allspelslåtar, sida 29 
Jänka efter B. Eklund (Sibbo) –  Allspelslåtar 2, sida 57
Mjönas-Emils schottis  (Lappfjärd) –  Allspelslåtar, sida 31 
Palvis bastuschottis (Vörå) –  Allspelslåtar 2, sida 58
Schottis efter Henrik Johan Nymalm (Kyrkslätt) –  Allspelslåtar 2, sida 61
Schottis från Bergö  –  Allspelslåtar, sida 33  
Schottis från Esbo  –  Allspelslåtar, sida 34  
Schottis från Hangö  –  Allspelslåtar 2, sida 62
Schottis från Hitis  –  Allspelslåtar, sida 37 
Schottis från Jeppo  –  Allspelslåtar 2, sida 60
Schottis från Lappträsk   –  Allspelslåtar, sida 30 
Tvåstigare (Hangö) –  Allspelslåtar, sida 36 
Västerbacka schottis (Sibbo) –  Allspelslåtar 2, sida 63
Ybbersnäs schottis (Pargas) –  Allspelslåtar 2, sida 64
Öröschottis (Pojo) –  Allspelslåtar, sida 32 

Polkor

Eklund-Alfreds polka (Kökar) –  Allspelslåtar 2, sida 38
Ekqvists polka (Pojo) –  Allspelslåtar, sida 39 
"Finska polkan" (allmän) –  Allspelslåtar, sida 52 
"Holandspolka" (Bergö) –  Allspelslåtar 2, sida 56
Humfidifixan (Lappfjärd) –  Allspelslåtar 2, sida 39
Kalaspolkan (Övermark) –  Allspelslåtar 2, sida 40
Karis länsmans polka  (Pojo) –  Allspelslåtar, sida 43  
Koto-Fias polka (Terjärv) –  Allspelslåtar, sida 45 
Kråköpolka (Sibbo) –  Allspelslåtar 2, sida 41
Kvickströms polka (Pörtom) –  Allspelslåtar 2, sida 42
Petters polka/Polka från Borgå  –  Allspelslåtar 2, sida 47
Polka (Esbo) –  Allspelslåtar, sida 46 
Polka efter Fridolf Hjerppe (Singsby) –  Allspelslåtar 2, sida 43
Polka efter Karl Johan Forsman (Esbo) –  Allspelslåtar 2, sida 44
Polka efter Otto Edvard Pettersson (Pernå) –  Allspelslåtar 2, sida 45
Polka efter "Penik Josip" (Tjöck) –  Allspelslåtar 2, sida 49
Polka från Esbo  –  Allspelslåtar 2, sida 46
Polka från Vichtis  –  Allspelslåtar 2, sida 48
Polka från Lappträsk  –  Allspelslåtar, sida 41 
Polkett från Kumlinge  –  Allspelslåtar, sida 44  
Strandbergspolkan (Korpo) –  Allspelslåtar 2, sida 50
Strömfors polka  –  Allspelslåtar 2, sida 51
Svartsmarapolkan  –  Allspelslåtar 2, sida 52
Talmans polka (Karleby) –  Allspelslåtar 2, sida 53
"Vestermarkarn”  (Jomala) –  Allspelslåtar, sida 38  
Viktor Wahlsbergs polka  (Närpes) –  Allspelslåtar, sida 40 
Vöråpolkan   –  Allspelslåtar, sida 42 

Masurkor

Ingåmasurkan  (upptecknad i Esbo) –  Allspelslåtar, sida 47 
Lappmalms Kalles masurkan (Tenala) –  Allspelslåtar, sida 48  
Mazurka efter Frans Janson (Terjärv) –  Allspelslåtar 2, sida 33
Mazurka från Gunnarsstrand (Hangö) –  Allspelslåtar 2, sida 34
Mazurka från Korpo  –  Allspelslåtar 2, sida 35
Masurka från Pernå  –  Allspelslåtar, sida 49 
Sattmarks-mazurkan (Pargas) –  Allspelslåtar 2, sida 36
Tenalamasurkan  –  Allspelslåtar, sida 50 
Trådarin (Lappfjärd) –  Allspelslåtar 2, sida 37

Övriga

Engelska från Helsinge  –  Allspelslåtar 2, sida 32
Jeposmetton  –  Allspelslåtar, sida 51 
Potpurri från Kimitoön –  Allspelslåtar 2, sida 59
 

Innehållet i våra låthäften

– med länkar till video-
inspelningar av låtarna

 

Bild av pärmen till låthäftet Allspelslåtar 2

 

Låthäftena kan beställas via Butiken.