Allspelslåtar

Spelmansförbundet har gett ut två nothäften med allspelslåtar.  De innehåller låtar från hela Svenskfinland och kan beställas via Butiken.


Adobe Reader

Om din dator inte har installerat Adobe Reader och alltså inte kan öppna pdf-filer, så kan programmet laddas ner gratis här:

 Hämta Adobe Reader

Noter och ljudfiler

På den här sidan har vi samlat en del noter som brukar spelas på buskspel, mm.  Om du har noter till någon låt som du tycker kunde passa här, så kan du skicka dom i pdf format till kansliet.  Såvitt vi vet har de noter och inspelningar som finns här inget copyrightskydd eller så har Spelmansförbundet fått tillstånd att publicera materialet.  Om du ser någon låt som du anser inte borde finnas publicerad här, så tag kontakt med kansliet så får vi undersöka och rätta till saken.

Ett bra format som tar litet utrymme och som alla kan skaffa sig läsare för är pdf. Har du låtar som du tycker uppfyller dom här kraven, skicka dom per epost till Spelmansförbundets kansli.

Bakom flikarna till vänster finns noter och ljudfiler (MP3) till låtar som av någon orsak är speciellt aktuella, bl.a. stämmolåtar och tävlingslåtar.  Låtar som lärts ut på kurser försöker vi samla under en egen flik.