Ett hem för den finlandssvenska folkmusiken
och de finlandssvenska spelmanstraditionerna

Förbundet utgör ett nätverk mellan spelmän och spelmanslag i Finlands svenskbygder.
Adresser till spelmanslagen finns under fliken förbundsinfo.

Du är hjärtligt välkommen till alla våra evenemang och aktiviteter 
– också du som inte spelar själv.
Tag kontakt och kom med!


Vi ordnar

  • spelmansstämmor
  • folkmusikevenemang
  • workshopar
  • kurser

Vi ger ut

  • tidskriften Fiolen min
  • låthäften

Kommande evenemang och kurser

 
Spelmansförbundets spelmansstämma på Åland 30.6-2.7.2023

Förbunsdag och Vinterstämma på Jugend Home Hotel i Jakobstad 18-19.3.2023


Återuppta ditt spelande
Kursen Återuppta ditt spelande fortsätter hösten 2022 med speltillfällen i Ekenäs, Helsingfors, Vasa, Jakobstad och Kristinestad.


 


 

Fiolen min

nr 3/2022