Fiolen min nr 2/2013

Vinterstämma och förbundsdag • Välklingande sång, spel eller oljud • Inspirationskurs för dragspelare • Livet som målare och spelman • Inför Vasa Folk