Medlemsansökan

Skriv siffran 7 med bokstäver:

Som medlem får du

  • vår medlemstidning Fiolen min som utkommer 4 gånger per år
  • subventionerade resor till Spelmansstämman och Vinterstämman
  • delta i Spelmansförbundets kurser till ett rabatterat pris
  • rabatt på låthäften