Fiolen min – nr 4/2018

Stämledaren • På gång • Spelman, fiolbyggare och tusenkonstnär • Folkmusikdagarna 2018 i bilder • Upprop! • Spelmanskurs på Rövass • Skärikurs på Sälgrund • Folkmusik i Houtskär • Fiolläger på Kyrkogårdsö • Dragspelskursen i Pargas • Allsångspatrullen  firar fem år • Nya skivor • Händelsekalender…

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Blev du utan Fiolen min nr 3/2017?

En stor del av våra medlemmar i Nyland verkar ha blivit utan Fiolen min nr 3/2017. Tidningarna har nog gått ut från posten, så det är i utdelningen det ser ut att ha gått fel. Tidningen borde ha blivit utdelad i början på vecka 36 (i början på september).

Om du blev utan tidning, mejla kansliet@spelmansforbundet.fi så skickar vi en ny tidning.

Mediekort

Nästa nummer av Fiolen min (nr 4/2018) kommer ut i slutet av november.

Deadline för material är den 15 oktober 2018.

Material skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida 270 €
  • Halvsida 130 €
  • 1/4 sida 100 €
  • 1/8 sida 70 €
  • Småannons (75 x 27 mm) 45 €
  • Miniannons (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi