Fiolen min – nr 1/2024

Från snöyra till folkmusik • Aktuellt • Välkommen till spelmansstämman • Unikt tillfälle att bekanta sig med SLS arkiv • Aktuellt • Massvis med musik och folk på Folklandia • Utmärkelser till I Fäälan och Hoivapelimannit • Med rötterna stadigt i den Österbottniska myllan • Nya skivor • AI har nått Fiolen min • Rivet ur arkivet • Händelsekalender …

Klicka på pärmbilden till vänster så öppnas tidningen i en ny flik i webbläsaren.

Fiolen min

utkommer med fyra nummer per år.

Redaktör är Simon Gripenberg

Tfn. 044 291 4680

E-post: fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Har du blivit utan Fiolen min trots medlemskap?

Kanske du glömt att meddela din nya adress...

Adressändringar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi

 

Fiolen min publiceras digitalt 
på plattformen ISSUU
i samband med deadline för nästa nummer.

Mediekort

 

Tidtabell för utgivning
och material

Fiolen min nr 1
utkommer i månadsskiftet
februari-mars
Deadline är den 15 januari

Fiolen min nr 2
utkommer i månadsskiftet
maj-juni
Deadline är den 15 april

Fiolen min nr 3
tkommer i månadsskiftet
augusti-september
Deadline är den 15 juli

Fiolen min nr 4
utkommer i månadsskiftet
november-december
Deadline är den 15 oktober

 

Material

skickas till fiolenmin@spelmansforbundet.fi

 

Annonspriser:

  • Helsida (183 x 257 mm) 270 €
  • Halvsida (183 x 126 mm eller 89 x 257 mm) 130 €
  • 1/4 sida (89 x 126 mm) 100 €
  • 1/8 sida (89 x 63 mm) 70 €
  • Småannonser (75 x 27 mm) 45 € eller (27 x 35 mm) 30 €

Kontakta kansliet för bokning: kansliet@spelmansforbundet.fi