Otto Andersson

Andersson, Otto Emanuel (f. 27/4 1879 Vårdö, d. 27/12 1969 Åbo), musikforskare och folklorist, professor i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Åbo Akademi 1926—46, dess rektor 1929—36. Doktorerade på avhandlingen Stråkharpan, en studie i nordisk instrumenthistoria. Han stiftade 1906 föreningen Brage, vars ordförande och körledare han var till 1926. Vid många finlandssvenska sångfester var han en central gestalt. Kring sin professur vid Åbo Akademi grundade han musikhistoriska samlingar, som år 1949 erhöll namnet Sibeliusmuseum. Han upptecknade tusentals folkvisor och -melodier både i Finlands och Estlands svenskbygder, arrangerade ca 60 visor för blandad kör, bland vilka märks några instrumentala folkmelodier, som på hans initiativ försågs med texter av Alex. Slotte och Ernst V. Knape (t.ex. Slumrande toner och Över bygden skiner sol). Han var länge med i Svenska litteratursällskapets i Finland styrelse och i dess kommitté för utgivning av serien Finlands svenska folkdiktning. Fyra av seriens volymer, V:1, VI A 1, VI A 3 och V:3, har utgetts i hans namn. Bland spelmän benämnes delarna VI A 1-3, vilka innehåller den instrumentala folkmusiken och bröllosmusiken, ofta som "Spelmansbiblarna". 2007 doktorerade Niklas Nyqvist vid Åbo Akademi på avhandlingen "Från bondson till folkmusikikon - Otto Andersson och formandet av "finlandssvensk folkmusik"". (Källa:Uppslagsverket Finland)