Norra svenska Österbotten

Esselåtar

Grundat 1984
Kontaktperson: Lis-Marie West, Ravasvägen 75, 68810 Ytteresse
tfn 050-568 5846

Esse Spelmanslag

Grundat 1973
Kontaktperson:

The Gniders

Kontaktperson: Reidunn Manderbacka, Såkavägen 877, 67100 Karleby
tfn 06-822 9109, 041-446 1722

Jepokryddona

Kontaktperson: Christine Julin-Häggman, Bärsvägen 31, 66850 Jeppo
tfn 06-764 2306, 041-451 9151

Jeppo Bygdespelmän

Grundat 1972
Kontaktperson: Ann-Sofi Sjöholm, Lingongränd 8, 66900 Nykarleby
tfn 06-722 0019   

Kryddona

Kontaktperson: Christine Julin-Häggman, Bärsvägen 31, 66850 Jeppo
tfn 06-764 2306, 041-451 9151

Karlebynejdens Dragspelsorkester r.f.

Grundad 1987
Kontaktperson:

Karlebynejdens Spelmansgille

Grundat 1973
Kontaktperson: Ann-Christin Strang, Fiskartorpsvägen 60, 67300 Karleby
tfn 044-551 2724

Pedersöre Dragspelsklubb

Kontaktperson: Georg Mattbäck, Lillbackav. 5, 66820 Esse, tfn 06-766 2129

Pedersöre Spelmanslag

Grundat 1972
Kontaktperson: Max Portin, Gästgivarsv. 67, 68690 Sundby
tfn 06-729 2004, 040-502 3539

Småbönders Spelmanslag

Grundat 1980
Kontaktperson: Per-Erik Skog, Småböndersv. 729, 68750 Småbönders, tfn 06-867 6606

Uppspelt 

Kontaktperson: Mikael Fröjdö, Kulneffgatan 1, 68600 Jakobstad
tfn 06-723 1166, 041-507 3350

Vestersundsby spelmän

Grundat 1986
Kontaktperson: Folke Hästbacka, Tunvägen 32, 68630 Jakobstad
tfn 050-338 3499

Världsmusikgruppen FLOD

Kontaktperson: Olav Lågland, Sipolavägen 19, 67700 Karleby
tfn 06-831 7235, 0400-869 076

 


Mellersta svenska Österbotten

Felspel

Grundat 1984
Kontaktperson: Kenneth Granback, Köpingsvägen 30, 66100 Malax
tfn 06-365 1557, 050-309 2949

Korsdraget

Kontaktperson: Sven-Erik Bernas, Skylgränd 7, 66200 Korsnäs
tfn 06-364 1193, 0500-268 741

Korsholmsgillet r.f.

Grundat 1970
Kontaktperson: Göran Pellfolk, Pallasvägen 12, 65200 Vasa, mob.nr. 040-736 5597
 

Kvevlax Spelmansgille

Grundat 1972
Kontaktperson: Inga-Lill Sund, Kungsvägen 49, 65320 Vasa
tfn 06-315 1271, 050-381 7895

Oravais Spelmansgille

Grundat 1976
Kontaktperson: Elmer Löfdahl, Seiplaxvägen 52, 66800 Oravais
tfn 06-385 0041, 050-525 9141

Smedarna

Grundat 1977
Kontaktperson: Dan Lillas, Ulriksv. 8, 65610 Korsholm, tfn 06-322 1816, 050-349 0512

StämmBandet r.f.

Grundat 2014
Kontaktperson: Birgitta Beijar-Österberg, mob.nr. 050-5253072

Sundom Spelmän

Grundat 1982
Kontaktperson: Bror-Erik Sahlström, Storfallsvägen 110, 65410 Sundom, tfn 06-357 1450

Trinda

Grundat 2008
Kontaktperson: Stefan Kuni, Regentenstrasse 110, 41061 Mönchengladbach, Tyskland
tfn. +49-151-23080323

Vörå Spelmansklubb

Grundad 1971
Kontaktperson: Roland Skata, Vesterbackan 21, 66600 Vörå
tfn 06-383 6068, 0500-766 250

 


Södra svenska Österbotten

Lappfjärds spelmanslag r.f.

Grundat 1962
Kontaktperson: Anders Lillandt, Björndalsvägen 140, 64140 Tjöck
tfn 06-222 3659, 050-463 2196

Närpes Spelmansgille r.f.

Grundat 1974
Kontaktperson: Sven Söderlund, Molnmossv. 84, 64230 Närpes St
tfn 06-224 1487, 050-383 5740

Tjöck spelmanslag r.f.

Grundat 1971
Kontaktperson: Kennet Nordman, Staketgatan 47, 64100 Kristinestad                                   tfn 040 594 6546. e-post: kennethnordman@hotmail.com

Öspel

Grundat 1977
Kontaktperson: Sonja Lapveteläinen, Rådhusgatan 71, 64260 Kaskö, tfn 06-222 7516