Ljudfiler

Här kan vi sätta in ljudfiler som kan ge en bild av de olika typer av folkmusik som vi har i svenskfinland.  Det får inte vara fråga om inbandningar från skivor eller liknande, om inte tillstånd erhållits av av upphovsrättsinnehavare.